Új elnökséget választott a Miskolci Ügyvédi Kamara
2014.04.29

Az elnökségi ülésen megjelent a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazságügyi államtitkárságát vezető dr. Répássy Róbert is, aki miskolci ügyvédként maga is tagja a kamarának – bár kormányzati megbízatása idejére felfüggesztette azt.

Megtartotta első ülését a Miskolci Ügyvédi Kamara új elnöksége. A hónap elején megtartott választói közgyűlésen a tagság dr. Cserba Lajost választotta meg a kamara elnökének, helyettese dr. Frei Gábor lett, míg a titkári pozíciót dr. Kálmán Árpád tölti be. Dr. Cserba Lajos dr. Csontos Jánost váltotta az elnöki pozícióban, aki évtizedekig volt meghatározó személyisége, elnöke a megyei ügyvédi szervezetnek, ezért az új elnök javaslatára az elnökség egyhangúlag örökös tiszteletbeli elnöki címet adományozott a leköszönő kamarai vezetőnek, kinek portréja már felkerült a 139 éves kamara korábbi elnökeinek arcmása közé.

Az elnökségi ülésen megjelent a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazságügyi államtitkárságát vezető dr. Répássy Róbert is, aki miskolci ügyvédként maga is tagja a kamarának – bár kormányzati megbízatása idejére felfüggesztette azt.

Az elnökség első ülésén szó esett a kamara pénzügyeiről is. Kiderült, hogy bár komoly tartalékokkal rendelkezik a szervezet, kintlévőségei is magasak, melyek két meghatározó tételből tevődnek össze: egyrészt az elmaradt kamarai tagdíjakból, másrészt a be nem fizetett bírságokból. Az ülésen aztán döntés született arról, miként kezeli majd a kamara ezen kintlévőségeit, hogyan szankcionálja a fizetési elmaradásban lévő tagokat.

Elnök: Dr. Cserba Lajos.
Elnökhelyettes: Dr. Frei Gábor.
Főtitkár: Dr. Kálmán Árpád.

Elnökség tagjai

Dr. Balatinácz Gábor, dr. Dobra Zita, dr. Főnyedi Béla, dr. Gaál Nóra, dr. Gyurcsik András, dr. Háger Miklós, dr. Hedrik Béla, dr. Izsóné dr. Jakab Judit, ifj. dr. Nónay György, dr. Rácz Mária, dr. Szinay Attila, dr. Técsy Tamás, dr. Török Zsolt.

Észak